ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាស​ថា​ មានការព្យាបាលជាសះស្បេីយចំនួន០៥នាក់​ និង​មិនមានករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ឡេីយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖​ ដោយ​លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​