លោករតនាសូសុបុត្រ បរិច្ចាគថវិកាចំនួន 200,000 រៀលជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជម្ងឺ Covid-19

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖លោកចេមហួត

លោករតនា សូសុបុត្រាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៃនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា បានបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន200,000(ពីររយពាន់រៀល) ជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជម្ងឺ Covid-19ដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ជម្ងឺកូវីដ-19៕