(វីដេអូ)៖ សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជ ទេព វង្ស និមន្តប្រគល់ទានអំណោយជូនជនក្រីក្រ