ឯកឧត្តមសរ រតនា បរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន3សែនរៀលរយៈពេល៦ខែ ជូនគណៈកម្មាការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជម្ងឺ Covid-19

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖លោកចេមហួត

ដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជម្ងឺកូវីដ-១៩ ឯកឧត្តមសរ រតនា ទីប្រឹក្សាក្រសួងប្រៃណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន300 000(3សែនរៀល)រយៈពេល៦ ខែគិតចាប់ពីខែឧសភា ដល់ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ ជូនគណៈកម្មាការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជម្ងឺ Covid-19៕