បទយការណ៏ស្តីពី«ការធ្វើគារវកិច្ចរបស់បុត្រធីតាចំពោះមាតាបិតាក្នុងឱកាសថ្ងៃ បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រី សំអាង គុទារិយា