(វីដេអូ)៖ កម្មករ-កម្មការិនី ធ្វើការរោងចក្រខេត្តព្រៃវែងនៅតែបន្តធ្វើការជាធម្មតាតាម​សេចក្តីប្រកាសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល