រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យសម្រេចលើកពេលការឈប់សម្រាក ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត