ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង១២ និងម៉ោង១៤ ថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

មាតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលផ្សាយម៉ោងនេះរួមមាន៖

១-សម្តេចក្រឡាហោម សខេង ប្រាប់ឱ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលទើបមកពីបរទេស ឬមានការសង្ស័យថាមាន​​ឆ្លងវីរុស​​កូវីដ-​១៩ត្រូវពិនិត្យសុខតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល

២-ប្រទេសនីសេរីយ៉ាស្នើសុំប្រាក់កម្ចីប្រមាណ៦៩០០លានដុល្លារដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងវីរុសកូវីដ-១៩