ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ប្រជុំគណកម្មាធិការសម្របសម្រួលពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ