លោកស្រី យឹម សុធានី អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោត ខេត្តកំពង់ចាម ស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សផ្ទាល់ខ្លួន ចំនួន ២០០,០០០៛ សំរាប់រយៈពេល ៦ខែ គិតចាប់ពី ខែឧសភា ដល់ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២០ ជូនដល់គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​លោក​ស្រី​ ស៊្រុន​ សុធា