ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីករណីព្យាបាលជាសះស្បើយថ្មី ០៥នាក់ និងរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន០២បន្ថែមទៀត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —