ក្រុមការងារសេវាឯកជនមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រះវិហារ ចុះត្រួតពិនិត្យសេវាពិនិត្យព្យាបាលជំងឺឯកជន និងឱសថស្ថានក្នុងស្រុកជាំក្សាន្ត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —

ក្រុមការងារសេវាឯកជនមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រះវិហារ សហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដោយមានការចូលរួមពីលោកមេឃុំ ប្រធានមណ្ឌល សុខភាព មន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យបង្អែក ស្រុក ជាំក្សាន្ត បានចុះត្រួតពិនិត្យសេវាពិនិត្យព្យាបាលជម្ងឺឯកជន ឱសថស្ថាន ឱសថស្ថានរងនានា នៅក្នុងស្រុកជាំក្សាន្ត ដើម្បីទប់ស្កាត់ការព្យាបាល និងតេស្តរកវីរុដកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ២៨កន្លែង នាថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។

រូបថត៖ មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តព្រះវិហារ