ឯកឧត្ដម ទន់ សារ៉ាតបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សចំនួន៤០០០០០រៀលរយៈពេល៣ខែជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ 

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោក ហោ សេងគ្រី

ឯកឧត្ដម ទន់ សារ៉ាត រដ្ឋលេ ខាធិការក្រសួង ព័ត៌មាន បានសម្រេចបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស ជារដ្ឋលេខា ធិការ ចំនួន ៤០០០០០( បួនសែនរៀល) រយៈពេល៣ខែដោយចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដា​ឆ្នាំ២០២០ ជូនទៅគណ:កម្មាធិការជាតិ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩  ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងបេសកកម្មរបស់ខ្លួន៕