នាទីអប់រំយុវជន និង កុមារ៖ ចក្ខុវិស័យដ៏វែងឆ្ងាយរបស់យុវជន ដែលផ្តើមចេញពីការសិក្សា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

នាទីអប់រំយុវជន និង កុមារ៖ ចក្ខុវិស័យដ៏វែងឆ្ងាយរបស់យុវជន ដែលផ្តើមចេញពីការសិក្សា

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោកជំទាវ ហ៊ុល កុលធីតា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទម៉ោង៩ម៉០០ព្រឹក

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា