អបអរសាទរ កម្ពុជាពុំរកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មីនោះទេ សម្រាប់៣ថ្ងៃជាប់គ្នា ខណៈការព្យាបាលជាសះស្បើយកើន៣នាក់បន្ថែមទៀត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —