(វីដេអូ)៖ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតគុយបាសន្យាចំពោះឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្ត្រី ថោង ខុន នឹងជំរុញឱ្យមានទេសចរ និងវិនិយោគិនមកកម្ពុជាបន្ថែម ក្រោយវិបត្តិ Covid-19 រសាយបាត់