(វីដេអូ)៖ ក្រុមការងារចុះជួយឃុំត្បែង ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល ចុះផ្សព្វផ្សាយពីវិធានការការពារ និងទប់ស្កាត់ ការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុស កូវីដ១៩