(វីដេអូ)៖ ចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុស កូវីដ១៩ នៅប្រទេសកម្ពុជា កើនដល់១០៧ករណី និងជាសះស្បើយ២៣នាក់