គណៈសង្ឃនាយក នៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាស្នើទៅមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ចូលរួមទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ១៩

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត