គិតត្រឹម​ម៉ោង៧ថ្ងៃ​ទី៣០ខែមីនានេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជា​រកឃញថ្មី៤នាក់ បានកើនដល់ ១០៧នាក់​ ចំណែក​អ្នក​ជា​សះស្បើយ​កេីនដល់២៣នាក់ហេីយ

វិទ្យុ​ជាតិ​កម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​

រាជធានីភ្នំពេញ​៖​ ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា គិតត្រឹម​ម៉ោង៧ថ្ងៃ​ទី៣០ខែមីនានេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជា​រកឃញថ្មី៤នាក់ បានកើនដល់ ១០៧នាក់​ ចំណែក​អ្នក​ជា​សះស្បើយ​កេីនដល់២៣នាក់ហេីយ​ ។
ខាងក្រោមនេះ​ គឺជា​ សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ទាំង​ស្រុង​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល​៖