បទ ៖ អាណិតចិត្តពេទ្យផង

អាណិតគ្រូពេទ្យខ្មែរណាស់ ទោះនឿយហត់ លំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយចុះ ក៏ខិតខំព្យាបាលអ្នកផ្ទុកកូវីដ១៩ ជាសះស្បេីយជាបន្តបន្ទាប់ដែរ ។ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា មានតែទឹកចិត្ត ក្នុងការ និពន្ធនិងផលិតបទចម្រៀងជាហូរហែ ដេីម្បីជាការលេីកទឹកចិត្តផង និងជាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយេីង ធ្វេីយ៉ាងណាឱ្យហែលឆ្លងនូវឧបសគ្គនេះឱ្យបាន ។

សូមជូនបទ ៖ អាណិតចិត្តពេទ្យផង
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក សុីវ សុខខឿន
ច្រៀង ៖ កញ្ញា សុខ សូភ័ស្ស