ក្រសួងការបរទេស ដាក់ចេញវិធានការរឹតបន្តឹងជាបណ្តោះអាសន្ន សម្រាប់ការធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីកាត់បន្ថយ និងទប់ស្កាត់ ការចម្លងវីរុសកូវីដ១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —