រដ្ឋសភាចាប់ផ្តើមពិនិត្យសំណើសុំបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តលើការតែងតាំង និងកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល

វិទ្យុជាតិកម្ពុុជា៖លោកចេមហួត

Mc៖រដ្ឋសភាចាប់ផ្តើមពិនិត្យសំណើសុំបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តលើការតែងតាំង និងកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល។

ការពិនិត្យនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាដឹកនាំដោយសម្តេចអគពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃទី27 ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះ។

រដ្ឋសភាបញ្ជាក់ថា ការពិនិត្យសំណើនេះគឺយោងតាមលិខិតលេខ284 ចុះថ្ងៃទី27 ខែមីនាឆ្នាំ2020 របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៕