សម្តេច តេជោហ៊ុន សែន ថ្លែង អំណរគុណដល់សប្បុរសជនចំនួន៧រូបដែលបានជួយឧបត្តមនូវថវិកា សម្រាប់សកម្មភាព បង្ការ និង ទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ កូវីដ ១៩

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​៖

សម្តេច តេជោហ៊ុន សែន ថ្លែង អំណរគុណដល់សប្បុរសជនចំនួន៧រូបដែលបានជួយឧបត្តមនូវថវិកា សម្រាប់សកម្មភាព បង្ការ និង ទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ កូវីដ ១៩ គឺ៖
លោក​ ឧកញ៉ា​ លឹម​ ហ៊ុយឡេង​ បានជួយឧបត្តមនូវថវិកាចំនួន៤០លានរៀល​
លោក ឧកញ៉ា​ លាង​ហុី​ ប្រធាន​ក្រុម​ហ៊ុន​ KHOUI INVESTMENT បានជួយឧបត្តមនូវថវិកាចំនួន៤០​លានរៀល​
ឯកឧត្តម​ សិិក​ ប៊ុនហុក និងលោកជំទាវ បានជួយឧបត្តមនូវថវិកាចំនួន១ម៉ឺនដុល្លាអាមេរិក លោក​ គឹម​ រស្មី​ បានជួយឧបត្តមនូវថវិកាចំនួន២ម៉ឺនដុល្លាអាមេរិក
ក្រុម​ហ៊ុន​ Westline Education Group បានជួយឧបត្តមនូវថវិកាចំនួន១ម៉ឺន ដុល្លារ​អាមេរិក​
លោក​ ងួន​ វិទូ​ និង​លោក​ស្រី​ ឆោម​ សោភណ្ឌី​ ​ បានជួយឧបត្តមនូវថវិកាចំនួន១ម៉ឺនដុល្លាអាមេរិក
​ និង​ អង្គភាព​រដ្ឋាការទឹកស្វ័យត្ន​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ បានជួយឧបត្តមនូវថវិកាចំនួន១ម៉ឺនដុល្លាអាមេរិក សម្រាប់ សកម្មភាព បង្ការ និង ទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ កូវីដ ១៩
វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ ដោយ លោក ចន ណារិទ្ធ
ខាងក្រោមនេះ គឺជា លិខិត ថ្លែង អំណរ អរគុណ ទាំងស្រុង របស់ សម្តេច អគ្គ មហា សេនាបតី តេជោ ហ៊ុន សែន ៖