(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន សំណេះសំណាលជាមួយគ្រូពេទ្យសម្តេចតេជោ ប្រឆាំងកូវីដ-១៩