ក្រសួងទេសចរណ៍បិទអាជីវកម្មបៀហ្កាឌិន នៅទូទាំងប្រទេសជាបណ្តោះអាសន្នដោយសាតែវីរុសកូវីដ១៩

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត