ក្រសួងទេសចរណ៍ចេញលិខិតជម្រាបមក ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អភិបាល នៃគណ:អភិបាលរាជធានី ខេត្តសម្រេចឱ្យបិទអាជីវកម្ម បៀរហ្កាឌិន នៅទូទាំងប្រទេសជាបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងកូវីដ១៩