(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ចុះសំណេះសំណាល ណែនាំពីការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ដល់ភូមិឃុំ ក្នុងស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល