សម្តេច តេជោហ៊ុន សែន ថ្លែង អំណរគុណដល់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ​ លោកឧកញ៉ា លោក​ និង​លោក​ស្រី​ចំនួន១០រូបដែលបានជួយឧបត្តមនូវថវិកា សម្រាប់សកម្មភាព បង្ការ និង ទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ កូវីដ ១៩

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​៖

សម្តេច  តេជោហ៊ុន  សែន  ថ្លែង អំណរគុណដល់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ  និងលោកឧកញ៉ា លោកនិងលោកស្រីចំនួន១០រូបដែលបានជួយឧបត្តមនូវថវិកា សម្រាប់សកម្មភាព បង្ការ  និង ទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ កូវីដ ១៩ គឺ៖

ឯកឧត្តម ឃួងស្រេង  និងលោកជំទាវ  បានជួយឧបត្តមនូវថវិកាចំនួន១ម៉ឺនដុល្លាអាមេរិក

លោក ឧកញ៉ាអុឹងប៊ុនហូវ និង លោក ជំទាវ បានជួយឧបត្តមនូវថវិកាចំនួន១សែនដុល្លាអាមេរិក

ឧកញ៉ាឃុនសៀ និងលោកជំទាវ  បានជួយឧបត្តមនូវថវិកាចំនួន១សែនដុល្លាអាមេរិក អ្នកឧកញ៉ា​ ​ហ៊ុនតូក្រុមហ៊ុន​Lucinda Development co.,LTD Mr. Ken Lau Mr Gan KOK EN  ក្រុមហ៊ុន​ HUIONE GROUP ក្រុមហ៊ុន​ HENG HE GROUP   បានជួយឧបត្តមនូវថវិកាចំនួន៥ម៉ឺនដុល្លាអាមេរិក

លោក សុខហេងនិងលោកស្រី  បានជួយឧបត្តមនូវថវិកាចំនួន២សែនដុល្លាអាមេរិក

លោកឧកញ៉ាសំអាងនិងលោកជំទាវបានជួយឧបត្តមនូវថវិកាចំនួន២សែនដុល្លារអាមេរិក

លោកឧកញ៉ាជៀមផែននិងលោកជំទាវ  បានជួយឧបត្តមនូវថវិកាចំនួន២ម៉ឺនដុល្លាអាមេរិក

អ្នកឧកញ៉ា សុខគង់ និងលោកជំទាវ  បានជួយឧបត្តមនូវថវិកាចំនួន១សែនដុល្លាអាមេរិក

លោកជំទាវ  គីមហ៊ាងតំណាងក្រុមហ៊ុនម៉ាក្រូ​ (ខេមបូឌា).បានជួយឧបត្តមនូវថវិកាចំនួន២ម៉ឺនដុល្លាអាមេរិក

លោកជំទាវ  គីមហ៊ាងតំណាងក្រុមហ៊ុនគ្លូប៊លហៅស៏ (ខេមបូឌា).បានជួយឧបត្តមនូវថវិកាចំនួន២ម៉ឺនដុល្លាអាមេរិកសម្រាប់សកម្មភាព បង្ការ  និង ទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ កូវីដ ១៩

   វិទ្យុជាតិកម្ពុជា   ដោយ  លោក  ចន  ណារិទ្ធ

   ខាងក្រោមនេះ  គឺជា លិខិត ថ្លែង អំណរ អរគុណ ទាំងស្រុង របស់  សម្តេច អគ្គ មហា សេនាបតី  តេជោ  ហ៊ុន  សែន