រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ​អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលទើបត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃ និងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀត ត្រូវចូលរួមតាមការណែនាំ​ ដើម្បីការពារ និង​ទប់ស្កាត់​ការរីករាលដាល វីរុសកូវីដ១៩

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​៖

រាជធានីភ្នំពេញ​៖​ ដើម្បីការពារ ការរីករាលដាល វីរុសកូវីដ១៩ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញស្នើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលទើបត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅប្រទេសថៃ និងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀត ត្រូវអនុវត្តន៍តាមការណែនាំដូចខាងក្រោម៖