នាទីយល់ដឹង៖​ កត្តាអ្វីខ្លះនាំឱ្យកើតមានកោះ? តើកោះមានប៉ុន្មានប្រភេទ?

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

នាទីយល់ដឹង៖​ កត្តាអ្វីខ្លះនាំឱ្យកើតមានកោះ? តើកោះមានប៉ុន្មានប្រភេទ?

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ឡាច ឡង់ឌី លោកជំទាវ ហ៊ុល កុលធីតា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM 105.70MHz វេលាម៉ោង១៥រសៀល រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ, ពុធ,សុក្រ