​ គិត​ត្រឹម​ “យប់​ថ្ងៃ​ទី​២២ មីនា​ ២០២០​” អ្នកឆ្លងCovid-19 នៅកម្ពុជាមានចំនួន​​”៨៤ នាក់ហើយ​”

វិទ្យុជាតិកម្ពុុជាា៖លោកចេមហួត

ព័ត៌មាន​ផ្លូវការ​ អំពី​ Covid-19 នៅកម្ពុជា​

គិត​ត្រឹម​ “យប់​ថ្ងៃ​ទី​២២ មីនា​ ២០២០​”
– ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​៖​ “៨៤ នាក់​”
– ចំនួន​អ្នក​ជា​សះស្បើយ​៖​ ០២​ នាក់
– ចំនួន​អ្នក​ស្លាប់​៖​ គ្មាន

(កេីន​ឡេីង​ ៣១​ នាក់ថ្មី​​)