ស្ថាន​អគ្គកុងស៊ុលនៃព្រះ​រាជាណាចក្រកម្ពុជា​ប្រចាំ​នៅ​ទីក្រុង​ហូជីមិញ​ប្រទេស​វៀតណាម​ បានចេញ​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ ស្តីពី​ វិធានការ​របស់​រដ្ឋបាល​ភិបាល​វៀតណាម​ ក្នុង​ការ​ បង្កា​រ​ និង​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​៖

ខាងក្រោមនេះ​ គឺជា​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​របស់ស្ថាន​អគ្គកុងស៊ុលនៃព្រះ​រាជាណាចក្រកម្ពុជា​ប្រចាំ​នៅ​ទីក្រុង​ហូជីមិញ​ប្រទេស​វៀតណាម​៖