ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ជួបសំណេះសំណាលជាមួយពលទាហានថ្មី នៅសាលាពលទាហានយោធភូមិភាគទី២