ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាល ចុះមូលដ្ឋានខេត្តក្រចេះ ជម្រុញឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តបន្តសហការគ្នាថែរក្សាសន្តិភាព