បទយកការណ៍ស្តីពី «សកម្មភាពមនុស្សធម៌គ្មានព្រំដែនរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ ហៀង គន្ធា