ក្រសួងសុខាភិបាលតម្រូវឱ្យបិទជាបណ្តោះអាសន្ននូវការជួបជុំបែបសាសនាគ្រប់ប្រភេទ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ពេលជំងឺកូវីដ១៩ បានធូរស្រាលវិញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២០​ —