ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ជួបសំណេះសំណាលជាមួយពលទាហានថ្មីរបស់កងទ័ពជើងគោក នៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនកងទ័ពជើងគោក និងសាលាពលទាហានទី៣