ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសថៃ ជូនដំណឹងអំពីវិធានបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅ សិក្សា និងប្រកបរបរផ្សេងៗ ក្នុងប្រទេសថៃ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២០​ —