(វីដេអូ)៖ ប្រ៊ុយណេហាមមិនឲ្យពលរដ្ឋ និងជនបរទេសរស់នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសខណៈការឆ្លង Covid-19 កើនដល់៥០ករណី ក្នុងពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃ