(វីដេអូ)៖ ប្រសាសន៍របស់ លោកជំទាវ ឳ វណ្ណឌីន អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពលទ្ធផលវិជ្ជមានវីរុសកូវីត១៩ ទៅលើជនបរទេសចំនួន២នាក់