កម្ពុជាដាក់បម្រាមផ្អាកមិនឱ្យជនបរទេសមកពីប្រទេស អ៊ីតាលី អាល្លឺម៉ង់ អេស្ប៉ាញ បារាំង និងអាមេរិក ចូលមកប្រទេសក្នុងរយៈពេលមួយខែ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា តទៅ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងនាំចូលកូវីដ១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —