ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញករណីអ្នកផ្ទុកមេរោគ Covid-19 ២ករណីទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហូត