(វីដេអូ)៖ កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកម្ពុជា និងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន រួមគ្នាធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធនាគមាស ឆ្នាំ២០២០