មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រៃវែងបដិសេធថា មិនមានករណីឆ្លងវីរុសCOVID19នៅក្នុងខេត្តនេះទេ

វិទ្យុជាតិកម្ពុេជា៖ ចេម ហួត