(វីដេអូ)​៖ ពិធីបិទវគ្គបំប៉នសមត្ថភាពមន្រ្តីនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ដែលមានសិក្ខាកាមសរុប ចំនួន១២០នាក់