(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ថោង ខុន ជំរុញឱ្យរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ រៀបចំចលនាប្រលងប្រណាំងសេវាសាធារណៈល្អនៅគ្រប់ក្រុង-ស្រុក ឃុំ-សង្កាត់