(វីដេអូ)៖ នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម បើកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តកំពត