(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម កិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ជាម យៀប ជម្រុញលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋ ចូលរួមរក្សាសុខសន្តិភាព