ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីប្រកាសផ្លូវការអំពី ករណីរកឃើញបុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់ អាយុ៣៨ឆ្នាំ មានផ្ទុកមេរោគ Covid-19 នៅខេត្តសៀមរាប